Ho latela Molao oa Thibelo ea ho hlatsoa chelete le thibelo ea ho imona monoana ka meropotso ea litlolo tsa molao oa 2008 hammoho le taelo ea Banka e kholo ea Lesotho ea Motseanong 2022, baji bohle ba lit’sebeletso tsa khoebo ea Thaba-Bosiu Risk Solutions ba kopuoa ho fana ka litokomane tse latelang:

Batho ka bo mong

Likhoebo


Litokomane lika tlisoa likantorong tsa khoebo:

 

Kapa li ka romeloa ka marangrang ho
Email: reception@thaba-bosiu.co.ls
Whatsapp: +266 5955 5550

 

Letsatsi la ho qetela la ho finyeletsa litokomane ke la 31 Mphalane 2022.

Ho hloloa ho finyeletsa litokomane ho ka etsa hore inshorense ea hao e emisoe ho fihlela litokomane li finyeletse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *